0

Sporda Teknoloji Kullanımı

Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren kavramlardan bir tanesi de “Big Data” yani “Büyük Veri” kavramı. Kısaca açıklayacak olursak, büyük veri bir veya birden fazla konu üzerine toplanmış çok fazla sayıda verilerdir. Örneğin bir ülkede bulunan her bir ailenin 40 yıl boyunca yapmış olduğu gündelik harcamaların listesi, çok sayıda veri barındırır. Aynı zamanda bu ailelerin hem gündelik harcama hem de gündelik kazançlarının listesi yapılırsa bu daha çok veri anlamına gelecektir. Bunun gibi çok fazla sayıda bilgi içeren veri birikimlerine “Büyük Veri” adı verilir.

Büyük Veri ve Veri Madenciliği Nerelerde Kullanılıyor?
Kamera sistemlerinin, ses tanıma teknolojilerinin, yapay zeka yöntemlerinin, sensörlerin geliştirilmesi ve artması, insan popülasyonuna bağlı olarak teknoloji kullanımının da yaygınlaşmasına bağlı olarak büyük veriler hızla artıyor. Bu artıştan faydalanmak adına büyük veri madenciliği alanında gelişimler yaşanmış ve elde edilen bu verilerin insanların yararına veya kar amaçlı nasıl değerlendirileceğine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Bir bölgenin geçmiş yıllarda aldığı yağış miktarlarının değerlendirilmesi ile gelecek yıllara yönelik tahminlerin yapılması, bir hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemlerin farklı insanlarda yıllar boyunca verdiği sonuçların incelenerek yeni hastalara en uygun tedavi yönteminin seçilmesi gibi değerlendirme gerektiren çalışmalarda büyük veriler ve veri madenciliği yöntemleri kullanılmaktadır.

Veri madenciliğinin ve büyük verilerin kullanıldığı başka alanlara bakacak olursak, sosyal yapılar, eğitimle ilgili çalışmalar, ekonomi ve spor gibi birbirinden farklı alanlar göze çarpmaktadır. Bu yazımızda teknolojik yapıların spor alanında nasıl kullanıldığını ve spor tahminlerinde elde edilen sonuçları değerlendireceğiz.

Futbolun Teknolojik Değerlendirmesi
Bir futbol maçının ardından izleyici kitle ve eleştirmenler arasında yapılan konuşmalar o futbol maçını etkilediği düşünülen en kritik durumlar üzerinedir genel olarak. Bu konuşmalar sırasında zaman zaman tansiyon yükselebilir ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu oldukça normaldir çünkü bir futbol maçı farklı kişiler için farklı şeyler ifade edebilir, farklı bakış açılarıyla değerlendirilebilir. Gündelik yaşantıda soruna sebep olacağına düşünmeyeceğimiz bu yorumlamalar, profesyonel anlamda o kadar da önemsiz olmayabilir. Bu yüzden spor faaliyetlerinin daha profesyonelce incelenebilmesi için bazı teknolojik yardım ve çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Futbolcu ve Takım Kıyaslamalarının Yapılması
Şu anda birçok mobil uygulama ve web sitesi ile futbol maçlarına ait kıyaslamalar yapılabilmektedir. Bir futbol takımının önceki oyunlarında sahip olduğu başarıları, futbolcuların performanslarındaki değişimleri, bu futbolculara ait gol geçmişi gibi verilere ulaşılabilmektedir. Bunların yanında:

  • Futbolcular veya takımlar arasında karşılaştırılmaların yapılması,
  • Maç sırasında gerçekleştirilen pozisyonların değerlendirilmesi
  • Futbolcuların birbirine olan konumları,
  • Topun hareket açısı ve yönü,
  • Gol oranları ve ihtimalleri

gibi detayların incelenmesi de aynı şekilde mümkündür. Kullanılan programlar, bu tip karşılaştırmaları yaparken birçok veriye ihtiyaç duyarlar. Hangi uygulama veya sitenin kullanıldığı bir yana, önemli olan bu verilerin nereden ve nasıl elde edildiği ve ne kadar güvenilir olduklarıdır.

Futbolcu ve Takımlara Ait Veriler Nasıl Elde Edilir?
Elde edilen verilerin nasıl elde edildiğine değinecek olursak, en çok kullanılan yöntemlerden birisi video işlemesidir. Bir futbol maçına ait görüntülerde video analiz yöntemleri kullanılarak futbolcuların hareketleri takip edilebilmekte ve istatiksel olarak kaydedilebilmektedir. Aynı şekilde futbol maçı sırasında futbol topunun hareketlerinin takibi de yapılabilmekte ve topun yönü, açısı gibi hareketine yönelik veriler elde edilebilir, başarı yüzdeleri değerlendirilebilir.

Sporcu ve spor değerlendirmeleri gerek yorumcular gerekse takım yöneticileri için fazlasıyla önem arz eden çalışmalardır. Bu verilerin toplanması için iyi bir görüntüleme donanımı ve ihtiyaca yönelik bir yazılım gerekmektedir. Bu verileri dikkate alarak takım yöneticileri takıma ait kararlar verebilir, sporcular kendilerini değerlendirebilir veya rakip takıma dair karşılaştırmalar yapabilirler.

Erkan

Bir cevap yazın